Facsímil3d està format per un equip d’especialistes en diferents disciplines técniques i artístiques, com a escultors, arquitectes, restauradors, ilustradors, realitzadors de video, fotógrafs, infografistes, técnics en CAD y digitalització tridimensional, etc.


Els projectes de Facsímil3d es basen en l’utilització de processos tant digtals com artesanals, i poden abarcar áreas des-de projectes singulars com de ampliació i reducció de escultures i models, tant per galería com espai públic, com projectes globals de restauració, digitalizació tridimensional i bidimensional, reproducció del color, fresat per control numéric, estereolitografía, engenyería inversa, disseny industrial i prototips, arquitectura, escenografía, museología, etc., cercant sempre la máxima qualitat e innovació técnica.


Facsímil3d està dirigit per l’escultor i professor de la facultat de Belles Arts de la universitat de Barcelona, Jordi Vila i Colldeforns.

Contacte

Jordi V. i Colldeforns,

tel.: 663857711

email: info@facsímil3d.com


© Facsímil3d - Barcelona 2007 - webmaster: juanluiscampoy@facsímil3d.com

Imatges dels projectes escultórics de Víctor Ochoa: Zulo, Jonás, Minotauro y Lujuria..